Esta páxina web non conta con formulario de contacto. Aquelas persoas que desexen inscribirse no proxecto deberán enviar o formulario cuberto ao correo correspondente, e eses datos pasarán a formar parte dun ficheiro, propiedade de Clubtura, Asociación Galega de Salas de Música ao Vivo. Os datos que se proporcionen serán tratados con arreglo a LOPD e non serán empregados para ningún outro fin que non sexa a participación neste proxecto específico. En ningún caso os datos serán cedidos ou traspasados a terceiros.

Dacordo coa LOPD, calquera persoa que desexe exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación ou oposición con respecto aos devanditos datos poderá facelo enviando un correo a info@directosxacobeo.com